29 de setembre 2009

Recicla l'Escola en marxa
La campanya Recicla l'Escola torna a estar en marxa. Estem en el segon any del cicle i per això no s'ha obert a nous centres participants.
Enguany el professorat dels centres que participeu us heu d'inscriure en la campanya igual que en un curs en la pàgina web del CEFIRE de Castelló. Com ja sabeu la campanya esta dividida en tres zones, Nord, Centre i Sud i per això hi ha tres accions diferents. El participants d'un centre us heu d'inscriure a la mateixa zona on acudeix el coordinador a les reunions del seminari. El termini d'inscripció es tanca el 24 d'octubre.

Zona Nord Codi: 09CA72IN208
Zona Centre Codi: 09CA72IN200
Zona Sud Codi: 09CA72IN202