05 d’octubre 2009

Escola 2.0Via Vicent Grau de Novadors m'arriba aquest debat sobre el projecte 2.0 a Catalunya del programa Angles de la Xarxa de de l'Televisions locals de Catalunya amb la pàrticipació de Pere Marqués, Professor de l'Universitat Autònma de Barcelona, Francesc Colomé, Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Rosa Cañadell, Portaveu del Sindicat USTEC – STEs i Yolanda Españó de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya.