20 de gener 2008

4x4 = - PlanetaUn informe d'Ecologistes en Acció aborda el tema de la publicitat dels vehicles 4x4, analizant l'ideologia que hi ha darrera: estereotips, promeses de realització personal,...
En el document “4x4 = - Planeta” es mostra l'alta capacitat de destrucció ambiental que poseeixen aquests tipus de vehicles. L'informe també presenta unes dades demoledores:
  • La majoria dels 4x4 presenten uns nivells d'emisió de CO2 molt per damunt de la resta de vehícles, pràcticament tots emeten per damunt de 200 g CO2/km.
  • La xarxa de camins i pistes forestals mostra una degradació deguda a aquests vehicles.
  • Els 4x4 no són més segurs, volquen amb més facilitat i l'index de mortalitat en cas de volcar és 3 vegades major que en els turismes. També s'evidencien conseqüències molt més greus en cas de sinistre o atropellament. Un vianat atropellat per un 4x4 té el doble de possibilitats de morir que altre atropellat per un turisme en idèntiques condicions.
L'informe s'acompanya d'un vídeo.