12 de setembre 2007

Obre els ulls a la mar
El programa 'Abre los ojos al mar' és una proposta educativa de les Obres Socials de la CAM que es realitza a bord de la Goleta Morena i que inclou el coneixement de les instal·lacions i les normes de comportament i seguretat del vaixell-escola, tallers educatius i la visita a l'exposició Hi ha vida a les platges?
La goleta estarà amarrada en el Moll pesquer del port de Vinaròs de l'1 al 16 de setembre i en el Moll de Costa del port de Castelló del 22 de setembre al 7 d'octubre.
Hi ha previstes activitats per a escolars de dimarts a divendres que es poden reservar en el telèfon
639655789. La persona de contacte és José Juan Miranzo.
El cap de setmana està obert al públic de
12 a 14 y de 17 a 20 horas.