01 de maig 2007

Els edificis nous tindran certificació energètica


Ahir va entrar en vigor el decret espanyol de certificació energètica d'edificis, en virtut del qual els edificis nous i els que hagin sofert una rehabilitació important han de tenir l'anomenat 'segell verd'. Aquest certificat avalua l'eficiència energètica de l'edifici i permet que els compradors o arrendataris puguin saber-ne la despesa energètica i aspectes com la integració de mitjans per a aprofitar l'energia o la pluja, utilitzant una escala anàloga a la dels electrodomèstics: de la A (molt eficients) a la G (molt poc eficients). Aquest decret del Ministeri de l'Habitatge espanyol s'estendrà, més endavant, als edificis ja construïts.

Penso que és un model a utilitzar per fer l'ecoauditoria dels centres educatius més visible a totes les persones.