16 de novembre 2010

Sig-escoles
Des de l'empresa que s'encarrega de portar-la als centres, ens han comunicat que es va a posar en marxa la Campanya d'Educació Ambiental i Sensibilització sobre la gestió de residus en els centres educatius d'Infantil i Primària de la Comunitat Valenciana, impulsada per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en col·laboració amb els sistemes Integrats de Gestió de Residus (Ecoembes, Ecovidrio, EcoRAEE, etc.)
La previsió és realitzar la majoría dels tallers entre els mesos de gener -maig de 2011. Tota la informació la podeu trobar en Sig-escoles.
La persona que coordina el calendari és Gema Alcañiz (Tf : 963152140)