30 d’octubre 2008

La sostenibilitat a l'illa
Ahir es va presentar al CEFIRE de Castelló un nou mòdul del Projecte Apqua. Com les altres propostes que ja coneixeu,  "Sostenibilitat: el futur de l'illa" treball a partir d'una simulació i mitjaçant un procés d'experimentació i cerca d'evidències per permetre als alumnes de secundària i batxillerat  entendre el desenvolupament sostenible i ser crítics amb les accions de la vida actual en els països desenvolupats industrialment. 

Com a novetat, també està disponible a través d'internet el mòdul "Equitat i sostenibilitat" que té com a objectius principals que els/les alumnes prenguen consciència de les desigualtats que es donen en la vida dels habitants de diferents països del món i que el ritme de consum dels països desenvolupats no afavoreix el desenvolupament sostenible.