08 d’abril 2008

Rostres en el món

No ets l'únic que veu cares per tot arreu. La pareidolia és un fenòmen psicològic que es dona quan veiem formes reconeixibles en imatges aleatòries i es creuen veure cares o siluetes en els núbols o en taques, aparells , edificis,... Aquest fenòmeno s'aprofita en el blog Faces in Places, on es recopilen fotos on es poden veure cares, en alguns casos amb molta imaginació.