09 de desembre 2006

Un altra illa sostenible

El Seminari d'Ambientalització (SACE) del CEP de Palma de Mallorca és un lloc de trobada del professorat de tots els nivells educatius de l'illa de Mallorca que intenta impulsar l'ambientalització dels seus centres escolars.El funcionament del seminari és anual però s'ha creat un nucli permanent de professors interessats en continuar amb la tasca ambientalitzadora. El curs passat van estar treballant en cinc grups de treballs que treballaven des de com iniciar un projecte d'educació ambiental a la preparació d'activitats d'educació ambiental per als diferents nivells i l'avaluació d'experiències realitzades.
A la seua pàgina web es poden trobar propostes ambientalitzadores entre les quals hi ha difererents models d'ecoauditoria. També es poden consultar les experiències que han desenvolupat els centres.